Blogi
Smiling face

Explainer ehk videoselgitus

Kas teadsid mis on Explainer, milleks seda vaja võiks minna ning kuidas see aitab sinu toodet või teenust kergemini kasutajateni viia?
Explainer on keskmiselt 30-90 sekundiline animeeritud ning helindatud videoklipp, mis selgitab toodet, teenust, kindlat protsessi või keerulisemat graafikut. 

Millal valida videoselgitus?

Kindlasti tasuks selgitava videoklipi poole vaadata, kui selgitust vajav teema võtab tavapärase esitlusega enam kui kolm-neli minutit või siis on suunatud laiemale sihtgrupile, kelleni jõudmine võib teema selgitajal olla füüsiliselt võimatu.

Milline on hea klipp?

Klipp peab olema lihtne, loogilise ülesehitusega ning koos pealelugemise või tekstiliste selgitustega andma teemast kiire ja kompaktse ülevaate. Lihtsus saavutatakse üldjuhul korraliku ning detailse ettevalmistusega, mille käigus pannakse paika kõik kaadrid ning otsustatakse, kas kogu vajalik info saab selle piiratud ajaga edastatud. Selle maksimaalselt üheksakümne sekundi sisse mahub tekstiliselt kuni 200-sõnaline stsenaarium, mis seab edastatavale tekstile väga suure rolli.

Hea klipp ei päästa halba toodet, vaid teeb sellest arusaamise kiiremaks ja lihtsamaks. Üldjuhul kasutavad videoselgitusi millegi uuenduslikuga tegelevad ettevõtmised, mille tootest või teenusest arusaam võib esmamulje järgi jääda kaugeks. Lisaks selgitustööle on hea klippi kasutada ka üldiseks tähelepanu saamiseks messidel, esitlustel, sotsiaalmeedias ning online kanalites laiemalt.

Tähtis on olulise rõhutamine. Tihti kiputakse selgitustega minema liiga detailseks ning soovitakse selgitusse paigutada hoomamatult palju informatsiooni. Tulemuseks on pikad ja lohisevad videod, mis pole kasutajatele või potentsiaalsetele klientidele kaasahaaravad ega täida oma eesmärki.

Nii visuaali detailsuse, taustahelide, pealelugemise ning info rohkuse vahel peab olema tasakaal ning võimalusel tasuks sisse viia ka väike humoorikas seik. See hoiab pinget ning võimaldab erinevate emotsioonide toel video sõnumit paremini kinnistada.

See kõik algas ühest korralikust .ee domeenist

Meie hea klient Eesti Interneti Sihtasutuse (EIS) vastutab kodumaise .ee domeeni käekäigu ning leviku eest. Hiljutise teavituskampaania käigus otsustati minna just selgitusvideo teed ning valminud klipi telgitaguseid teile nüüd pisut valgustamegi. Sõna saavad EISi avalike suhete juht Maarja Kirtsi ning animatsioonistuudio TOLM projekti disainer ning animaator Ingel Martin.

Küsisime mõlemalt osapoolelt .ee domeeni selgitusvideo olemuse ning protsessi kohta - kuidas tekkis idee, milliseid etappe see sisaldas, kuidas pandi paika stenaarium, kuidas tekkis visuaal, milline oli animeerimine, helindamine ning produktsioon?

Maarja Kirtsi: Domeenindus on äärmiselt põnev interneti osa, aga kõrvaltvaatajale kindlasti üsnagi hoomamatu. Küsisime suvel Arvamusfestivalil inimeste käest, mida nad .ee domeeni kohta teavad ning vastuseks saime: “Domeen? Einoh, see on vist see postimees.ee”. Veebiaadresse kasutame kõik, aga domeenindus seal taga on omamoodi niššitoode. .ee on Eesti rahvusdomeen ja seega ka omamoodi meie riigi tunnus internetis. Ühel Eesti ettevõttel võiks ju olla ka Eesti domeen ja koduleht ☺. Sellest tekkis ka idee teha selgitusvideo. Oleme varem ühe animatsiooni teinud koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga, mis rääkis kasutajale olulisest turvarakendusest ning sellist sisu on ikka ja jälle hea jagada.

Tundus olevat õige aeg rääkida alustavale ettevõtjale või juba tegutsevalegi, miks on Eesti keeleruumis ja eestlasteni jõudmiseks oluline valida .ee. Varasemate projektide jaoks olid meil meeskonnaga juba välja mõeldud .ee-d iseloomustavad sloganid ning nendest saigi idee alge, millega Tolmu juurde läksime. Näiteks “.ee on Sinu veebikodu”. Sellest omakorda kasvas aga välja loo jutustamise teine pool – soovisime rääkida ka sellest, et sotsiaalmeedia on oluline turunduskanal, kuid koduleht on peamine allikas, kust potentsiaalne uudistaja toodete või teenuste kohta informatsiooni saab. Ehk sotsiaalmeedia on omamoodi üürikodu, oma koduleht “päris kodu”. Need mõtted olid sisendiks stsenaariumile ning visuaalis andsime Tolmule vabad käed. Kuidas nad sellise visuaali ideeni jõudsid oskab ehk Ingel parimini avada, kuid kui esimest korda selgitusvideo tegelasi nägin, siis meenutasid Kati mustad lokid Lydia Koidulat. Sellega oli lugu mulle müüdud. Koidulat nägin seal küll ainult mina, aga omamoodi eestluse mõõde ja paralleel tekkis sellele videole juurde.

Ingel Martin: Üks esimestest etappidest oli domeeninduse kohta teemakohase info kogumine ja sellest olulisima väljanoppimine. Maarja tiim oli omalt poolt pannud kokku mõtteid, millest lähtudes Jim Ashilevi kirjutas explainer´ile parajalt informatiivse aga samas mängulise ja humoorika teksti, mis mõtte pea esimese lugemise järel hästi jooksma pani.

Enne arvuti taga tööle asumist meeldib mulle esimesi mõtteid visandada paberil. Alati ei pea ka alustama päris algusest – näiteks .ee domeeni klipi puhul tekitas esimesi mõtteid lause: "Kui Kait vahetab pidevalt üürikodusid, siis Kati on oma kodu peremees." Tuli idee teha internetiaknast Katile maja ning vastandina näidata Kaitu mitme erineva ukse kõrval, kolimiskast käes. Kui üldine suund on leitud, saab minna detailsemaks, leida ülejäänud mõtetele visuaalsed vasted, mis sobituksid eelnevaga samasse maailma.


Seejärel tuleks kogu asi täpsemalt lahti joonistada, panna pildid ajalisse järgnevusse ning katsetada, kas tekst ja pilt ka ajaliselt klapivad ja kas sisu on arusaadav.
Mida lihtsustatum on disain, seda vähem aega kulub vaatajal pildi hoomamiseks ning seda kompaktsemalt saab sisu edasi anda. Ka .ee domeeni klipi visuaalne pool sai seetõttu selgete vormide ja väheste värvidega.


Enne animeerima asumist on vajalik voice-over, et pilt ja tekst ikka õigeaegselt kokku kõlaksid. Rääkimise maneer peaks kokku sobituma teksti iseloomuga ning jääma pikkuselt planeeritud ajavahemikku.

Kui kõik eelnev on ette valmistatud ning läbi mõeldub, jääb veel vaid üle pilt liikuma panna :)

Kõige viimase lihvi andis klipile helistuudio, kes aitas taustahelidega klipi keskkonda realistlikumaks teha ning taustamuusikaga meeleolu luua. Heli on klipi juures väga oluline osa, see annab ühe täiesti uue kihi juurde ning aitab veelkord rõhutada olulisi hetki.


Kuna tihtipeale panustavad ühe klipi valmimisse mitmed inimesed korraga, siis üks tähis koostisaine, mis aitab palju kaasa hea tulemuseni jõudmisele, on usaldus. Maarjaga sujus meie koostöö suurepäraselt ning rõõm oli huvitava teemaga end rohkem kurssi viia. Muide, tean öelda, et vähemalt üks uus .ee domeeniga koduleht on vahepeal ka juba valminud ja ma loodan, et explainer teeb oma selgitustööd hästi ning toob Eestisse veel palju kasutajaid juurde!

Jaga artiklit:
A picture of Erkki

Artikli autorist

Erkki on Sviitri asutaja ja AD, kes on olnud Sviitriga tema esimestest hetkedest. Erkki on majanduskraadiga kunstihing, kes on olnud mentoriks Ajujahis, vedanud Innovatsiooniaastat ning aidanud ehitada üles Haridusinnovatsiooni keskust Tallinna Ülikoolis.
erkki@sviiter.ee