Portfoolio

Rahvusvaheline küberturvalisuse indeks

Indeks mõõdab riikide küberturvalisuse taset ning määratleb valdkonnad riikide küberturvalisuse arendamiseks. Lisaks annab ülevaate riikide valmisolekust küberrünnakuid ja -kuritegusid ennetada ning nendega toime tulla.
NCSI koosneb 12 peamisest mõõdikust, mis on koondatud 4 gruppi: 1) üldised küberturvalisuse mõõdikud, 2) baasturvalisuse mõõdikud, 3) intsidentide ja kriiside halduse mõõdikud, 4) rahvusvahelise mõju mõõdikud. 12 põhimõõdikut sisaldavad omakorda mitmeid alam-mõõdikuid, millel on kindel punktiline väärtus.

Haldajal on pidev ülevaade nii uutest sisestustest kui ka muudatustest, mida juba avalikustatud riigi juures tehtud on. Indeks arvutab riikide kohta enam kui sadat erinevat mõõdikut, mis kõik koos vajaliku tõendusmaterjali ning viidetena on kuvatud riikide profiides.

Koduleht: ncsi.ega.ee
Klient: e-Governance Academy
Kontakt: Raul Rikk
Coffee

Tule külla, räägime!

Me ei eelda, et teaksid, kuidas töötab veeb või mis on stants. Räägi parem oma ideest ning plaanidest.